Pilihan saham Elio

Sebagai contoh, kami mungkin melibatkan pihak ketiga untuk membuat penambahbaikan di Laman kami, untuk menawarkan produk baru, untuk menyediakan e-mel dan sokongan pemasaran lain, dan untuk membolehkan kami menyesuaikan pengalaman anda di Laman ini. Kami juga melibatkan syarikat lain untuk mengesahkan dan memproses pembayaran kad kredit. Laman pihak ketiga ini akan mengandungi peruntukan privasi yang berbeza dan tersendiri. Kami menggalakkan anda untuk menyemak polisi privasi mana-mana syarikat sebelum mengemukakan Maklumat Peribadi ke laman web tersebut.

Apabila anda menghantar pesanan ke Laman ini, kami menyulitkan maklumat pesanan anda dengan menggunakan perisian Secure Sockets Layer SSL apabila ia dihantar untuk pemprosesan kad kredit. Penyulitan adalah satu proses di mana perisian merompak maklumat dalam transit. Tapak ini juga didaftarkan dengan pihak berkuasa pengenalpastian tapak untuk membolehkan penyemak imbas anda mengesahkan syarikat pihak, mereka mempunyai akses kepada Maklumat Peribadi dan Maklumat Bukan Peribadi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka, tetapi mereka mungkin tidak menggunakannya untuk tujuan lain.


Penggunaan bahan yang tidak dibenarkan di Laman ini boleh melanggar hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain. Anda bersetuju untuk tidak memasukkan sebarang Tanda Dagangan Elio Motors ke dalam cap dagang anda, tanda perkhidmatan, nama syarikat, alamat Internet, nama domain, atau sebutan lain yang sama tanpa kebenaran bertulis daripada Elio Motors terlebih dahulu. Kecuali dinyatakan secara terperinci di sini, tiada apa-apa jua dalam TOS ini boleh ditafsirkan sebagai memberi kepada anda apa-apa lesen kepada mana-mana Elio Motors atau hak harta intelektual pihak ketiga, sama ada oleh estoppel, implikasi, atau sebaliknya.

Pilihan Undang-undang; Bidang kuasa. Elio Motors tidak membuat sebarang representasi bahawa bahan atau perkhidmatan di Laman ini sesuai atau tersedia untuk digunakan di luar Amerika Syarikat. Jika anda memilih untuk mengakses Laman ini dari luar Amerika Syarikat, anda bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang tempatan yang terpakai. TOS ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang negara Colorado eksklusif pilihan undang-undang atau konflik undang-undang peraturan. Tempat eksklusif untuk semua tindakan undang-undang mengenai atau yang timbul daripada Laman ini adalah di Denver County, Colorado dan anda bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa mahkamah Denver County, Colorado untuk litigasi sedemikian.

Di samping itu, Maklumat Peribadi boleh dikongsi dengan pihak ketiga untuk menyokong perkhidmatan kami seperti yang diterangkan dalam perenggan di atas, dan pihak ketiga tersebut boleh menyimpan Maklumat Peribadi di pelayan yang terletak di dalam atau di luar Amerika Syarikat. Identiti Elio Motors sebelum sebarang penghantaran dihantar.

Apa-apa bahan, maklumat atau idea yang anda hantar kepada Elio Motors atau pos di Laman ini akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan proprietari. Elio Motors tidak akan mempunyai kewajipan berkenaan dengan penyerahan itu dan Elio Motors akan bebas untuk menyalin, mendedahkan, mengedar, menggabungkan dan menggunakan apa-apa penyerahan sedemikian untuk apa-apa dan semua tujuan komersil atau bukan komersil.


Sekiranya satu atau lebih sebahagian daripada TOS ini, untuk apa-apa sebab, dianggap sebagai tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa-apa cara, kesahihan, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan tidak akan menjejaskan mana-mana peruntukan lain yang terkandung dalam TOS ini. Apa-apa kelewatan atau kegagalan untuk menghendaki pelaksanaan mana-mana peruntukan di sini tidak akan menjejaskan apa-apa hak pada masa akan datang untuk menguatkuasakan peruntukan sedemikian.


Elio Motors juga boleh berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan rakan perniagaan yang dipercayai sehingga mereka juga boleh menawarkan perkhidmatan yang melengkapi yang disediakan oleh kami.

Identiti tapak kami secara automatik disahkan di belakang tabir sebelum penghantaran apa-apa Maklumat Peribadi yang diminta untuk melengkapkan pesanan dalam talian supaya data anda mencapai target yang anda inginkan. Apabila mengesahkan pesanan kepada anda, kami akan mendedahkan hanya empat angka terakhir nombor kad kredit anda. Sudah tentu, kami menghantar nombor kad kredit keseluruhan kepada syarikat kad kredit yang sesuai semasa pemprosesan pesanan.

Kenyataan sedemikian adalah tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: Elio Motors tidak membuat sebarang representasi atau pengesahan mengenai kualiti, ketepatan, kebolehpercayaan atau keadaan apa-apa kandungan yang diposkan di Laman.

Kanak-kanak Tapak kami tidak diarahkan ke kanak-kanak berumur 13 tahun ke bawah dan kami tidak dengan sengaja mengumpul apa-apa maklumat daripada kanak-kanak berumur 13 tahun atau di bawah Laman ini. Perkongsian mengeluarkan Borang K-1 Jadual dan bukan Borang Borang untuk tujuan cukai. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan apa-apa robot, labah-labah, peranti automatik lain, atau proses manual untuk memantau atau menyalin laman web Tapak atau kandungannya tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari Elio Motors. Sebagai contoh, pilihan saham elio, Elio Motors boleh membandingkan maklumat geografi yang diperoleh daripada sumber komersial dengan alamat IP yang dikumpulkan oleh alat pengumpulan data untuk mendapatkan kawasan geografi am anda. Sekuriti asing tertakluk kepada kadar faedah, kadar tukaran mata wang, ekonomi, pilihan saham elio, dan risiko politik, yang semuanya diperbesar di pasaran baru muncul. Elio Motors juga boleh berkongsi Maklumat Peribadi anda pilihan saham elio rakan perniagaan yang dipercayai supaya mereka juga boleh menawarkan perkhidmatan yang melengkapi yang disediakan oleh kami. Keselamatan Kad Kredit Menyediakan anda dengan pilihan saham elio Pengalaman pesanan adalah keutamaan yang tinggi. Apa-apa kelewatan atau kegagalan untuk menghendaki pelaksanaan mana-mana peruntukan di sini tidak akan menjejaskan apa-apa hak pada masa akan datang untuk menguatkuasakan peruntukan sedemikian. Kami pilihan saham elio Maklumat Bukan Peribadi ini untuk lebih memahami penggunaan Laman ini, untuk memperbaiki dan menyemak semula Laman ini dan untuk mengesan minat. Oleh kerana masa dalam menerima perubahan penilaian ke dalam model Skim Ringkasan Ekuiti, kiraan penganalisis Skor Ringkasan Ekuiti mungkin ketinggalan kiraan penilaian yang dipaparkan oleh satu atau lebih hari.

Kami juga mengumpul dan menyimpan Maklumat Bukan Peribadi, seperti pengunjung pelawat, hits halaman, maklumat rujukan tapak, maklumat penyemak imbas, muat turun, dan maklumat penggunaan Laman umum melalui alat pengumpulan data Internet tipikal, seperti web beacon, cookies, dan pautan web tertanam . Alat ini mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda ke Laman kami, seperti jenis dan bahasa penyemak imbas anda, masa akses, dan alamat tapak web dari mana anda tiba di Laman ini, dan boleh menjejaki perilaku klik pada i.

Kanak-kanak Tapak kami tidak diarahkan ke kanak-kanak berumur 13 tahun ke bawah dan kami tidak dengan sengaja mengumpul apa-apa maklumat daripada kanak-kanak berumur 13 tahun atau di bawah Laman ini. Jualan Aset Sekiranya terdapat penggabungan, penggabungan, penyusunan semula, atau syarikat lain memperoleh saham atau aset Elio Motors, kami berhak untuk memasukkan Maklumat antara aset kepada struktur korporat yang diubah Perubahan kepada Dasar Privasi ini Elio Motors boleh semak Dasar ini pada bila-bila masa dengan mengemas kini siaran ini.

Di samping itu, pautan di Laman ini ke laman web pihak ketiga disediakan semata-mata sebagai kemudahan. Elio Motors belum mengkaji semua laman web pihak ketiga ini dan tidak bertanggungjawab untuk mana-mana tapak atau kandungan mereka.

Alat yang kami gunakan tidak memperoleh maklumat peribadi tentang anda dan tidak boleh mendapatkan maklumat dari cakera keras anda atau menyebarkan virus komputer. Kami menggunakan Maklumat Bukan Peribadi ini untuk lebih memahami penggunaan Laman ini, untuk memperbaiki dan menyemak Laman ini dan untuk mengesan minat.

Maklumat Peribadi ini mungkin termasuk nama anda, alamat e-mel, nombor telefon, alamat, dan maklumat kad kredit.

Kami tidak sebaliknya mendedahkan sebarang maklumat kepada pihak ketiga, kecuali jika kami percaya pembebasan diperlukan untuk mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, sepina, atau perintah mahkamah; dan untuk membantu mengelakkan penipuan atau menguatkuasakan atau melindungi hak dan sifat Elio Motors atau sekutunya.


Di samping itu, jika Laman ini menyediakan kawasan di mana pengguna boleh menghantar komunikasi, Elio Motors mungkin tetapi tidak diwajibkan untuk memantau atau mengkaji semula kandungan di Situs di mana pengguna menyiarkan maklumat.

pilihan saham elio

Laman web ini, di www. Penggunaan Tapak. Anda boleh melihat dan memuat turun bahan-bahan di Laman ini hanya untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda. Anda tidak boleh menghasilkan, mengubahsuai, menyewa, memajak, meminjamkan, menjual, mengedar, mencantumkan, membiayai, menerbitkan semula, memuat turun, menghantar, atau membuat karya terbitan bahan-bahan di Laman ini, atau menggunakannya untuk tujuan awam atau komersil. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan Laman ini untuk: Elio Motors berhak untuk melaporkan apa-apa salah laku kepada agensi kerajaan yang berkenaan.


Kebanyakan penyemak imbas moden membenarkan pengguna membuat keputusan sama ada untuk menerima kuki, tetapi penolakan cookies mungkin menyebabkan beberapa bahagian Laman tidak berfungsi dengan baik atau tidak boleh diakses. Elio Motors juga mengumpul Maklumat Peribadi dan Bukan Peribadi dari sumber yang tersedia secara komersil yang boleh digunakan bersama dengan maklumat yang dikumpul oleh Elio Motors apabila anda melawat Laman ini. Contohnya, Elio Motors boleh membandingkan maklumat geografi yang diperoleh daripada sumber komersil dengan alamat IP yang dikumpulkan oleh alat pengumpulan data untuk mendapatkan kawasan geografi umum anda.

Harga Semua harga yang ditetapkan adalah harga runcit yang disyorkan. Harga adalah semasa semasa penerbitan dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Had Liabiliti. Sesetengah negeri atau bidang kuasa lain tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan liabiliti untuk kerosakan sampingan atau berbangkit, jadi batasan dan pengecualian di atas tidak boleh digunakan untuk anda.

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan apa-apa robot, labah-labah, peranti automatik lain, atau proses manual untuk memantau atau menyalin laman web Tapak atau kandungannya tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari Elio Motors.


Kami tidak bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan, atau pendedahan maklumat yang dikumpulkan melalui laman web lain ini, dan kami dengan jelas menafikan sebarang dan semua liabiliti yang berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan, atau pendedahan tersebut. Keselamatan Kad Kredit Memberikan anda dengan pengalaman pesanan yang aman adalah keutamaan yang tinggi.

Anda harus melawat halaman ini dari semasa ke semasa untuk menyemak Dasar semasa yang terpakai. Bagaimanapun, apabila pengeluaran semakin dekat, Elio Motors akan mencari bakat untuk menambah pasukan kami yang terbaik dan paling terang. Terima kasih atas keinginan anda untuk menyertai pasukan Elio Motors.

Elio Motors boleh menyemak semula TOS ini pada bila-bila masa dengan mengemaskini catatan ini. Anda harus melawat halaman ini dari semasa ke semasa untuk mengkaji semula TOS ketika ini kerana ia akan mengikat anda. Maklumat Dikumpul Apabila kami mengumpulkan Maklumat Peribadi melalui Laman ini, hanya dilakukan dengan pengetahuan anda seperti mengisi borang penyerahan.

Elio Motors berhak membuang mana-mana komunikasi daripada orang lain di Laman ini, mengikut budi bicara mutlaknya, termasuk bahan yang Elio Motors dianggap bersifat kasar, memfitnah, lucah atau tidak boleh diterima. Elio Motors tidak mempunyai liabiliti yang berkaitan dengan kandungan dalam apa-apa komunikasi oleh orang lain, sama ada yang timbul di bawah undang-undang hak cipta, fitnah, privasi, kelucian atau sebaliknya. Penafian Waranti.

Elio Motors tidak menyokong, atau membuat apa-apa representasi mengenai maklumat, perisian atau produk atau bahan lain yang dijumpai di tapak pihak ketiga.

pilihan saham elio

Penggunaan Maklumat Elio Motors boleh menggunakan Maklumat Peribadi, sebagai contoh, alamat e-mel anda, untuk memberi anda pemasaran atau komunikasi lain.

Jika anda memutuskan untuk mengakses mana-mana laman web pihak ketiga yang dipautkan ke Laman ini, anda berbuat demikian sepenuhnya atas risiko anda sendiri. Hak cipta dalam semua bahan yang disediakan di Laman ini dipegang oleh Elio Motors atau pembekalnya. Anda mesti mengekalkan semua hak cipta dan notis proprietari lain yang terkandung di dalam bahan-bahan di mana-mana salinan yang dibuat.